Jest to jeden z rodzajów pięknej miłości, który zmienia ludzi,. Pod wpływem miłości Andrzej Kmicic staje się wzorowym obywatelem, jak i tez wspaniałym człowiekiem. Nie tylko zasługuje na godność, która mu się należy, ale także odzyskuje szacunek ludzi, a przede wszystkim Oleńki. Ze złego i krnąbrnego, można nawet powiedzieć, że porządnego człowieka Andrzej zmienienia się nie do poznania w wielkiego bohatera i obrońcą naszej ojczyzny. A ta miłość mimo tych wszystkich przeszkód trwa…