Zakładanie wspólnej rodziny z pewnością wiąże się z opuszczeniem gniazdka rodziców. Młodym ludziom, szczególnie płci męskiej nie jest z pewnością łatwo opuścić swoich rodziców. Jednak opuszczając jedno gniazdko wprowadzają się do kolejnego z pewnością jeszcze bardziej przytulnego. Wypełnionego wspólną radością i szczęściem obojga kochających się ludzi, którzy gotowi są na to, aby iść przez życie wspólną drogą. Opuszczając swój rodzinny dom z pewnością zaczynamy swoje życie, które wiąże się z samodzielnością i odpowiedzialnością za drugą osobę.