Ślub jest to sakrament, który udziela nam ksiądz w obecności świadków. Jest to możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy przyjęte inne sakramenty, czyli chrzest, komunię świętą, spowiedź, a także bierzmowanie. Niektórzy po prostu nie chodzą na spotkania do bierzmowania, albo zawalają wszystkie egzaminy, więc w takich wypadkach nie ma się nawet co dziwić, że nie będą takie właśnie osoby dopuszczone do sakramentu jakim jest bierzmowanie. To jest normalna sprawa. Z kolei także nie można zawrzeć ślubu, kiedy nie ma się 18 lat, a rodzice na takie coś nie wyrażają zgody. No i oczywiście ślub nie może ostać udzielony osobom, które wcześniej już ten sakrament otrzymały, a ich poprzedni małżonek nadal żyje. Mimo, że takie osoby dostały rozwód to jest to tylko rozwód w kwestii prawa, a nie kościoła, bo przysięga raz złożona nadal istnieje, czy tego chcemy, czy nie. A także należy pamiętać o tym, że ślubu nie dostają osoby, które chcą ożenić się z daną osobą, która jest z nimi w jakikolwiek sposób spokrewniona, czyli najczęściej jako brat ze swoją siostrą.